Get Adobe Flash player

Ook de reuzen waren weer aanwezig op het Sint Jobsfeest in Enschot op 13 mei 2012.  In de foto sectie, kan je een beeld krijgen hoe dat geweest is.

St. Job 2012 067

Ook Koosje Koosje en de per 1 mei 2012 benoemde voorzitter van de stichting, Ad Simons waren aanwezig bij de viering van de Bevrijdingsdag 5 mei 2012 te Breda.

reuzen Breda-Barclona 008

Op 27 april 2012 is Toon benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Dit voor zijn vele  vrijwiligerswerk, onder andere voor het Reuzengenootschap. Je kan het een en andere bekijken op zijn   eigen website: www.toon-de-brouwer.nl

toon reuzen

Meer artikelen...

  1. Schoenen voor Koosje Koosje