Get Adobe Flash player

JAARVERSLAG VAN HET JAAR 2014 VAN STICHTING REUZENGENOOTSCHAP TILBURG, BERKEL-ENSCHOT & UDENHOUT

 

Dit jaarverslag geeft een beeld van de gebeurtenissen en ontwikkelingen met betrekking tot het reuzengenootschap in 2014.

Een jaar waarin de recessie duidelijk voelbaar was doordat er minder optochten werden georganiseerd en we elkaar moesten helpen door wat minder te vragen voor onze optredens in binnen- en buitenland. Ook het jaar dat veel reuzengenootschappen te kampen hadden met minder vrijwilligers en weinig jeugd.

Gelukkig heeft ons reuzengenootschap een sterke troef in handen met Koosje en Koosje waardoor we sneller contacten kunnen leggen met de jeugd. Een jaar waarin ieder bestuurslid op zijn eigen wijze onmisbaar was.

 

Dit verslag bestaat uit een formeel gedeelte gevolgd door een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen.

 

Per 01-01-2015  bestaat het bestuur uit Ad Simons (voorzitter), René de Regt (penningmeester en boekingen), Marion Kriellaars (secretariaat en boekingen) en de bestuursleden Will Smits (verslaglegging), Toon de Brouwer (Nederlandse Federatie), Harrie de Jong (muziek en jeugdbeleid), en Frits de Kok geassisteerd door Karel Hermans (reuzenbouw). Ze wordt bijgestaan door Paul Spapens (PR en adviseur). De stichting kent een beschermvrouwe n.l. Ronny Vreeman. Verder hebben we nog een trouwe achterban te weten de dragers en de loopgroep.

 

 

Rooster van aftreden:

01-01-2015: René de Regt, Will Smits en Frits de Kok

01-01-2016: Marion Kriellaars en Toon de Brouwer

01-01-2017: Ad Simons en Harrie de Jong

 

Het bestuur heeft 6x vergaderd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. OPTOCHTEN EN OPTREDENS

 

Toon de Brouwer heeft steeds de contacten onderhouden en het vervoer vastgelegd. Komend jaar gaan René en Marion die taak overnemen. Toon is de persoon die steeds het cadeau overhandigt en de contacten met andere verenigingen onderhoudt.

Groenrijk heeft de vrachtwagen ter beschikking gesteld bij diverse optredens. Er wordt een vergoeding van €0,25 per kilometer gevraagd. Daarvoor is de stichting een contract aangegaan. Joep Kriellaars heeft als enige de bevoegdheid om de vrachtwagen te besturen.

 

Optochten en optredens:

 

  1. Maastricht, zondag 1 juni

 

  1. Brussel, zondag 21 juli, nationale feestdag

 

  1. Berkel-Enschot 800-850 jaar, zondag 31 augustus

 

  1. Boxtel, zondag 5 oktober, 65e verjaardag van Jas de Keistamper

 

 

Daarnaast de jaarlijkse terugkomende evenementen zoals:

 

  1. Nieuwjaarsreceptie

 

  1. Koningsdag in het Leijpark

 

  1. Federatiedag

 

  1. St. Job Pleinfeest te Berkel-Enschot

 

  1. Unentse Mert

 

  1. Barbecue

 

  1. Rabo verenigingendag

 

 

 

 

 

B. SPONSOREN EN DONATEURS

 

Wij zijn een ANBI- vereniging, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Wilt u de reuzen steunen dan kan dat met belastingvoordeel. U mag uw schenking  jaarlijks als aftrekpost opvoeren bij uw aangifte inkomstenbelasting. U geeft ons daarmee zekerheid voor de toekomst en uw gift is meer waard.

 

Om onze stichting vitaal te houden zijn we veel dank verschuldigd aan de volgende sponsoren/donateurs:

 

 

  1. Dorpsraad Udenhout

 

  1. Dorpsraad Berkel-Enschot

 

  1. Gemeente Tilburg

 

  1. Rabobank

 

  1. Groenrijk

 

 

De gemeente Tilburg heeft een toezegging gedaan van €1500,00.

 

C. BOUW REUZEN

 

Veel werk is verricht door Frits:

De reusjes Koosje en Koosje worden steeds draaglijker dankzij Frits aanpassingen. Daarnaast moet er vaak iets gerepareerd worden.

Frits wordt daarbij ondersteund door Lou Kraaijenbrink.

 

 

D. PR REUZEN

 

 

  1. Diverse krantenartikelen.

 

  1. Wijnetiketten met het ontwerp van Lou Kraaijenbrink

 

  1. Er is een folder waarin naast de drie reuzen ook Koosje en Koosje worden vermeld.

 

  1. Een extra leesbrief over Koosje en Koosje. Deze is ook in het Frans.

 

  1. DVD over het ontstaan van Koosje en Koosje (Piet van Gils en Frits de Kok). DVD gemaakt door videoclub Udenhout.

 

  1. Website verzorgd door Ercole de Brouwer (EDBIT)

 

  1. Optredens in binnen- en buitenland

 

  1. Reuzen staan op facebook.

 

  1. Nieuwe polo-shirtjes in de kleur blauw met gele tekst en logo.

 

  1. Er wordt nog gewerkt aan een “Reuzenlied” die we ten gehore kunnen   brengen aan het einde van optochten of bij bijzondere gebeurtenissen.

 

 

 

 

E. NEDERLANDSE REUZENFEDERATIE

 

 

  1. Contributie blijft €50 per jaar

 

  1. EDBIT beheert de website.

 

  1. Contacten met het buitenland, met name met België en Spanje

 

  1. Nieuwe reuzen: Goirle en Riel zijn een reus aan het bouwen. Sluys in Zeeuws-Vlaanderen heeft ook een reus. Maastricht heeft “De       Stadsengel van Maastricht” . Maastricht heeft een tweede nieuwe reus: “Pieke das.

 

De reuzen van Kimsweerd en Hulst zijn rustende.

 

  1. De reuzen op de lijst van immaterieel erfgoedvan Unesco.       Boxtel is de eerste reuzenvereniging die hierop staat.

 

 

 

Kortom: een jaar waarin we vele malen de indentiteit van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout hebben kunnen uitdragen in binnen- en buitenland en vele nieuwe contacten zijn geboren. Daarbij zijn de reusjes “Koosje en Koosje” een geweldig succes omdat zij makkelijk contact maken met de jeugd. Zij worden ook het meest gefotografeerd en komen het meest in de dagbladen.

 

Marion Kriellaars