Get Adobe Flash player

kruik
De reus van Tilburg heet Fraans Krèùk. De naam “Fraans Krèùk” verwijst naar Frans Verbunt, een echte en alom bekende Tilburger. De reus lijkt ook op hem.

Frans Verbunt was een levenskunstenaar, een wijnkenner en wijnschrijver, ooit heeft hij zes horecazaken tegelijk uitgebaat. Hij was een man van gouden ideeën en schreef een Tilburgs dialect woordenboek. Ook was hij medeoprichter van de stichting Tilburgse Taol, maar hij was toch vooral tonpraoter, feestredenaar met carnaval.

cecil


De reus van Berkel-Enschot heet Caecilia/Sint Willibrordus en is willibrorduniek in de reuzenwereld: het hoofd van deze reus heeft twee gezichten.

In het verleden waren Berkel en Enschot afzonderlijke dorpen, die weliswaar één gemeente vormden, maar onderling was het vaak “pik en pook”. Bij alle beslissingen moest rekening gehouden worden met beide dorpjes. Het gemeentehuis bijvoorbeeld kwam op de grens tussen de dorpen te staan. Hetzelfde gold voor andere gemeenschappelijke zaken. Bekens is een uitspraak van een echte Enschottenaar toen bekend werd dat het Enschotse kerkhof bijna vol was: “als ik in Berkel begraven moet worden, ga ik niet dood”.

Geheel in de stijl van vroeger, ieder z’n zin, is de reus met de twee hoofden, januskop, geboren. De Berkelse parochie is vernoemd naar Sint Willibrordus en Sint Caecilia is de parochieheilige van Enschot.broeder


Udenhout heeft als reus een pater, de welbekende Udenhoutse Broeder.

“D’n Udenhoutse Broeder” is een bekend begrip als men iets zegt over Udenhout

In Udenhout zijn diverse instellingen voor gehandicapte mensen en er werken veel mensen in de zorg. Naast een religieuze term “broeder” werd ook verpleger broeder genoemd.

Nu is er ook het “Genootschap van de Udenhoutse Broeder”, een broederschap waar in jaarlijks een man of vrouw wordt opgenomen die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Udenhoutse gemeenschap.

Toen bakker Besselink een lekkernij in de vorm van een grote koek met spijs en ander smakelijke ingrediënten makte en die “Udenhoutse broeder” noemde, werd de naam een begrip.